New Posts New Posts RSS Feed - Góp ý về giá dịch vụ thẩm định theo Thông tư 93/2011/TT-BTC và Thông tư 94/2011/TT-BTC
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

Góp ý về giá dịch vụ thẩm định theo Thông tư 93/2011/TT-BTC và Thông tư 94/2011/TT-BTC

 Post Reply Post Reply
Author
thamdinhgiaVAI View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 10/11/2008
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 507
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thamdinhgiaVAI Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Góp ý về giá dịch vụ thẩm định theo Thông tư 93/2011/TT-BTC và Thông tư 94/2011/TT-BTC
    Posted: 29/12/2011 at 11:08

THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ

 

Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến trợ cấp trong khuôn khổ WTO mà không có bảo lưu riêng nào, đây là cam kết rất cụ thể, vì vậy việc cần phải xem xét những trợ cấp nào cho doanh nghiệp không bị cấm phải xét theo các quy định chung của WTO.

Sau khi hội nhập WTO, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thường xuyên phải đứng trước các vụ kiện về chống bán phá giá, trợ giá đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, một trong các vấn đề về trợ giá là việc tính giá thuê đất. Chi phí giá thuê đất trong cơ cấu giá thành thường xuyên là vấn đề được đưa ra trong các cuộc đàm phán.

Đứng trước vấn đề đó, Chính phủ đã ban hành một loạt các văn bản hướng dẫn về phương pháp tính giá đất, đơn giá thuê đất và thường xuyên có hướng dẫn, điều chỉnh, bổ xung cho phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, để trả lời được câu hỏi thường xuyên gặp phải nhất của cơ quan quản lý Nhà nước trong xác định đơn giá đất, giá thuê đất là nguyên tắc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định” để đảm bảo Nhà nước không tính thừa của doanh nghiệp, cũng không tính thiếu của ngân sách nhưng tính thế nào là đúng, là đủ và công bằng giữa các doanh nghiệp là vấn đề không đơn giản.

Đến tháng 6 năm 2010, nhằm cụ thể hóa chính sách và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc xác định giá thuê đất, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 Sửa đổi, bổ xung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư 94/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ xung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi là Thông tư 93, 94) trong đó cho phép các Hội đồng Định giá đất cấp tỉnh được phép thuê tổ chức tư vấn có chức năng, đảm bảo đủ điều kiện hành nghề do Bộ Tài chính ban hành hàng năm cung cấp dịch vụ tư vấn, xác định giá đất để hỗ trợ cho hoạt động định giá của Hội đồng được khách quan và đảm bảo tính thị trường.

Xét một cách toàn diện, đây là một chủ trương hoàn toàn hợp lý, vừa đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp được thuê đất của Nhà nước vừa đảm bảo nguyên tắc “sát giá thị trường trong điều kiện bình thường” theo một phương pháp xác định giá trị quyền sử dụng đất thống nhất theo Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.

Trong bài viết này, tôi không nói đến quy trình thẩm định, phương pháp nguyên tắc trong thẩm định giá, định giá bất động sản … mang tính chuyên môn được áp dụng, vận dụng khi quá trình lập luận, tính toán khi thực hiện tư vấn thẩm định giá và nghiệp vụ định giá của Hội đồng định giá mà nêu một khía cạnh khác trong Thông tư hướng dẫn là quan hệ giao dịch kinh tế giữa Sở Tài chính, tổ chức cá nhân được giao đất, thuê đất và tổ chức có chức năng thẩm định giá.

Tại Thông tư 93, 94 của Bộ Tài chính hướng dẫn “Sở Tài chính thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định.” Các chi phí liên quan đến việc xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất được chi từ ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước” tức là Bộ Tài chính đã yêu cầu các Sở Tài chính phải thực hiện hai việc khó khăn, phức tạp đồng thời mâu thuẫn với các văn bản Luật khác và mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế, cụ thể:

Thứ nhất: Ban hành bảng giá dịch vụ chung.

Do Tài sản thẩm định giá là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước, nguồn tiền chi trả dịch vụ tư vấn cũng từ Ngân sách Nhà nước, do đó đương nhiên giá dịch vụ cũng phải do Nhà nước ban hành chung để áp dụng cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia cung cấp dịch vụ.

Việc Bộ Tài chính phân quyền cho các địa phương ban hành bảng giá để áp dụng cho mọi hợp đồng tư vấn thẩm định là chính sách đúng đắn, quy định giá trị dịch vụ đặc trưng phù hợp với khả năng kinh tế, mức độ thu nhập, chi tiêu của từng vùng miền cụ thể. Tuy nhiên, đây cũng là một yêu cầu vô cùng khó khăn và phức tạp do bất động sản, cụ thể là quyền sử dụng đất, là một loại tài sản đặc biệt cả về tính đa dạng, phức tạp thể hiện về mặt lý thuyết bằng các đặc trưng của bất động sản gồm:

- Tính cá biệt và khan hiếm

- Tính bền lâu

- Tính chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau

- Các tính chất khác

+ Tính thích ứng

+ Tính phụ thuộc vào năng lực quản lý

+ Mang nặng yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lý xã hội

Các đặc điểm pháp lý, đặc điểm kỹ thuật của bất động sản khi tiến hành tư vấn thẩm định nêu trên được áp dụng các trên cơ sở các nguyên tắc cung cầu, đóng góp, lợi nhuận …  thể hiện tính chất đa dạng, phong phú, phức tạp của một bất động sản khi tổ chức tư vấn phải bỏ ra khi triển khai, nghiên cứu hồ sơ, thực tế, thu thập thông tin thị trường, phân tích thông tin, để đưa ra phương pháp lập luận, điều chỉnh … tương ứng với nó là công sức, trình độ, chi phí khác nhau.

Việc ban hành bảng giá dịch vụ thẩm định giá áp dụng cho các hợp đồng thuê tư vấn thẩm định giá khi cần định giá tài sản là quyền sử đất thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức quy đồng mức độ phức tạp của bất động sản để áp dụng cho mọi tình huống làm nảy sinh nhiều mâu  thuẫn điển hình là các bất động sản có diện tích nhỏ, phức tạp, địa bàn hẻo lánh đi lại khó khăn, ít giao dịch sẽ không có tổ chức tư vấn nhận cung cấp dịch vụ hoặc ngược lại với bất động sản có diện tích lớn nhưng rất đơn giản lại làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Việc quy định bảng giá cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động định giá quyền sử dụng đất phức tạp tại các tỉnh thành phố chưa có tổ chức tư vấn thẩm định giá có đủ điều kiện do Hội đồng định giá không thể chủ động thuê tổ chức tư vấn tại các địa phương khác để thực hiện do chi phí đi lại, lưu trú sẽ phát sinh lớn hơn mức giá dịch vụ đã quy định.

Tính chất phức tạp, khó khăn, thiếu cơ sở khi thiết lập bảng giá dịch vụ tư vấn thẩm định trong trường hợp này thể hiện ở việc Thông tư 93, 94 đã ra đời từ tháng 6/2011 nhưng đến nay chưa có tỉnh, thành phố nào hay Bộ Tài chính có thể ban hành được bảng giá dịch vụ mà đều đang trong quá trình nghiên cứu, hội thảo, xin ý kiến …

- Việc ban hành bảng giá dịch vụ còn xung đột với quy định tại các văn bản luật khác và với chính văn bản do Bộ Tài chính đã ban hành, cụ thể:

+ Luật Thương mại

“Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

1. Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó.

 2. Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.”

+ Theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về thẩm định giá quy định:

“ Giá dịch vụ thẩm định giá được xác định theo sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng”

Thứ hai: Lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện:

Theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về thẩm định giá quy định:

“2. Giá dịch vụ thẩm định giá đối với tài sản nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước do nhà nước trang trải áp dụng hình thức đấu thầu cung cấp dịch vụ. Việc chọn doanh nghiệp thẩm định giá qua đấu thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính”

Mục 2 phần Giá dịch vụ thẩm định giá quy định tại Thông tư 17/2006/TT-BTC 13/3/2006 hướng dẫn Nghị định 101/2007/NĐ-CP quy định

“2. Các tài sản Nhà nước phải thẩm định giá quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP:

2.1 Các tài sản nhà nước phải thẩm định giá mà giá dịch vụ thẩm định giá do ngân sách nhà nước trang trải phải thực hiện việc đấu thầu cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP và quy định sau:

- Đối với tài sản nhà nước có giá trị theo sổ kế toán hoặc giá dự toán từ 30 tỷ đồng trở lên; hoặc gói thầu dịch vụ thẩm định giá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải thực hiện hình thức đấu thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

- Đối với tài sản nhà nước có giá trị theo sổ kế toán hoặc giá dự toán dưới 30 tỷ đồng; hoặc các gói thầu dịch vụ thẩm định giá có giá trị dưới 100 triệu đồng thì cơ quan nhà nước có tài sản phải thẩm định giá có thể tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá.”

Như vậy sẽ có 2 hình thức sẽ được Sở Tài chính các tỉnh áp dụng trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá, cụ thể:

Hình thức đấu thầu: Đối với tài sản có giá trị trên 30 tỷ hoặc giá trị dịch vụ tư vấn trên 100 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu sẽ tạo ra một khối lượng công việc rất lớn cho Hội đồng như tư vấn thầu, đăng báo, mở thầu, xét thầu … theo quy định sẽ cần tới một bộ phận chuyên trách hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng định giá để lập dự toán, tổ chức thực hiện làm phát sinh biên chế lao động, chi phí hành chính và hơn thế nữa là thời gian của cá nhân, tổ chức được giao đất, cho thuê đất và của công chức các cấp, các ngành cùng tham gia.

Hình thức chỉ định thầu: Phần lớn các gói tư vấn thẩm định trong trường hợp này có giá trị dưới 100 triệu đồng, việc chỉ định thầu giải quyết hầu hết các vấn đề nhanh gọn, tiết kiệm về thời gian, công sức, tiền của và thời gian của các bên liên quan, tuy nhiên lại gặp phải rất nhiều hạn chế:

- Việc chỉ định tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ của cơ quan quản lý Nhà nước tạo ra cơ chế Xin – Cho cụ thể như có tổ chức tư vấn có đủ điều kiện sẽ không được làm hoặc nếu được chỉ nhận được những hợp đồng có giá trị thấp hoặc phức tạp còn có những doanh nghiêp sẽ nhận được những hợp đồng dễ thực hiện có giá trị lớn.

- Xung đột các văn bản luật khác: Nếu Sở Tài chính được quyền lựa chọn thuê tổ chức có đủ điều kiện hay nói các khác là chỉ định hay áp đặt tổ chức tư vấn được làm hoặc phải làm sẽ là vi phạm quy định của các Luật khác hay nói nhẹ hơn là xung đột với các quy định của các luật khác như:

+ Bộ Luật Dân sự: các quy định tại Chương II Phần thứ nhất Những nguyên tắc cơ bản trong giao dịch dân sự khi làm mất quyền được thỏa thuận, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng … trong các giao dịch dân sự do các tổ chức tư vấn thẩm định giá là một trong các thành phần kinh tế hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp mà không phải là đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý về tài chính của Nhà nước để được “giao việc”.

- Luật Đấu thầu:

“Điều 12. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

4. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu.

12. Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện.”

+ Luật Cạnh tranh:

“Điều 6. Các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước

Cơ quan quản lý nhà nước không được thực hiện những hành vi sau đây để cản trở cạnh tranh trên thị trường:

1. Buộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp được cơ quan này chỉ định, trừ hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

2. Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;

3. Ép buộc các hiệp hội ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường;

4. Các hành vi khác cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.”

Nội dung của các văn bản luật nêu trên thể hiện quá rõ ràng và không phải chứng minh là có hay không việc xung đột về các nội dung hướng dẫn sai với văn bản đã ban hành và vượt cấp của Thông tư 93, 94 với văn bản cấp trên đồng thời dễ phát sinh tiêu cực do tính thiếu minh bạch khi quy định một quan hệ kinh tế có nhiều tính chất phức tạp và không rõ ràng như vậy.

Mâu thuẫn với lý thuyết

Việc cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn tổ chức tư vấn để xác định nghĩa vụ của một tổ chức cá nhân cũng là một quan hệ không bình thường về quan hệ độc lập khách quan trong tư vấn.

Thông thường người trả tiền (bên mua, thuê đất) có quyền thuê tổ chức, cá nhân có đủ khả năng theo quy định của pháp luật để chứng minh nghĩa vụ phải thực hiện để nhận được những tư vấn để đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thực hiện để được giao đất, thuê đất của Nhà nước và tổ chức nhận tư vấn được nhận tiền công và cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả đã tư vấn trước khách hàng và phải tham gia bảo vệ kết quả trước Hội đồng định giá là bên đại diện cho Nhà nước (bên có liên quan)

Trường hợp Sở Tài chính đứng ra chỉ định tổ chức tư vấn thẩm định giá cung cấp dịch vụ để tư vấn cho hoạt động định giá tài sản của Hội đồng định giá (do Sở Tài cính là chủ tịch Hội đồng) hay nói cách khác, chủ sở hữu tài sản thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá để quyết định đưa ra giá bán, giá cho thuê đối với tài sản của chính mình cho bên thứ 3 là tổ chức, cá nhân được thuê đất sau đó lại thẩm định lại chính kết quả đó để ra quyết định cuối cùng. Trong quan hệ này không đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan khi chủ sở hữu tài sản đồng thời là người thuê, trả tiền cho tư vấn đồng thời quyết định giá bán, cho thuê, như vậy không khác gì “vừa đá bóng, vừa thổi còi” và tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất phải “đơn thương độc mã” chấp nhận vô điều kiện giá trị cuối cùng.

Đề xuất phương án giải quyết

Để giải quyết các tồn tại, vướng mắc hướng dẫn tại Thông tư 93/2011/TT-BTC và Thông tư 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, tôi có một số đề xuất như sau:

- Bộ Tài chính ban hành thống nhất trên toàn quốc hoặc ủy quyền cho các tỉnh, thành phố ban hành bảng giá dịch vụ tối thiểu đảm bảo nguyên tắc bù đắp chi phí và có lãi ở mức độ chấp nhận được. Trong quyết định ban hành cần nêu rõ đây là khoản hỗ trợ kinh phí thẩm định giá cho đối tượng được giao đất, thuê đất theo quy định của Luật Đất đai mà không dùng để áp đặt đối với các thỏa thuận dân sự, kinh tế khác.

- Cho phép các tổ chức, cá nhân khi được giao đất, cấp đất chủ động lựa chọn thuê tổ chức có đủ điều kiện hành nghề tư vấn thẩm định giá trị quyền sử dụng đất làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành dưới các hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh hay chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Giá trị hợp đồng tư vấn sẽ được thanh toán theo nguyên tắc giảm trừ vào số tiền phải nộp tiền giao đất, thuê đất nhưng không vượt quá tổng giá trị phải nộp.

+ Trường hợp giá trị hợp đồng tư vấn cao hơn giá quy định trong bảng giá dịch vụ tư vấn do tỉnh, thành phố hoặc Bộ Tài chính ban hành thì phần chênh lệch tăng sẽ hạch toán vào chi phí hợp lý của tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất.

+ Trường hợp giá trị hợp đồng tư vấn bằng hoặc thấp hơn giá quy định trong bảng giá dịch vụ tư vấn do tỉnh, Thành phố hoặc Bộ Tài chính ban hành thì giá trị ghi trên hợp đồng sẽ là căn cứ cuối cùng để giảm trừ số tiền phải nộp.

Các đề xuất trên đảm bảo giải quyết được các mâu thuẫn với quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính đã ban hành và với các văn bản Luật khác; không can thiệp vào thỏa thuận trong giao dịch dân sự và giải quyết được tính độc lập, khách quan trong quan hệ sở hữu với tài sản như đã nêu trên đồng thời tháo gỡ được vướng mắc cho Hội đồng Định giá cấp tỉnh không phải thành lập một bộ phận chuyên trách hoặc bán chuyên trách để lập dự toán kinh phí chi trả cho các tổ chức tư vấn theo Luật Ngân sách và tránh lãng phí tiền của, công sức, thời gian của xã hội.

Trường hợp các hợp đồng phức tạp hoặc tại các địa phương không có tổ chức thẩm định đủ điều kiện theo quy định, tổ chức, cá nhận được giao đất, thuê đất có thể chủ động tăng chi phí để thuê tổ chức tư vấn đảm bảo thực hiện được theo quy định hiện hành.

Back to Top
thamdinhgiaVAI View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 10/11/2008
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 507
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thamdinhgiaVAI Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29/12/2011 at 11:10

Bài viết đã được Tạp chí Thanh tra Tài chính - Bộ Tài chính đăng số 114 tháng 12-2011

Back to Top
thanhhuy01 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 03/06/2010
Location: hà nội
Status: Offline
Points: 411
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thanhhuy01 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29/12/2011 at 15:27

Việc chọn nhà thầu lâu nay vẫn mang nặng tính Xin – Cho. Doanh nghiệp mạnh hay yếu phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ.  Nhiều khi thấy mọi giải pháp đều bế tắc. Cứ cái gì dính đến yếu tố con người thì đều là chủ quan. Thế nên, bất kì mọi đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước đều cần phải qua đấu thầu, chọn lọc. Đó là nguyên tắc cạnh tranh.

Em xin có ý kiến như sau:

-         Áp dụng hình thức giống như kiểu đặt lãi suất trần, đáy  của ngân hàng nhà nước. Trong khoảng 1 giới hạn qui định, các doanh nghiệp được tự ý cạnh tranh nhau về mức phí.--> đảm bảo nguyên tự do thương mại, cạnh tranh lành mạnh.

-         Về chất lượng doanh nghiệp thẩm định:  Nguyên tắc chọn 1 nhà thầu là dựa trên tiêu chí: Chi phí – Chất lượng – Thời gian. Doanh nghiệp đạt yêu cầu phải là doanh nghiệp: Chi phí thấp nhất – Chất lượng tốt nhất – Thời gian ngắn nhất.

Ở ngành thẩm định giá, kết quả của gói thầu là “Thông tin” chính xác nhất về giá trị- tính thanh khoản của tài sản. Vì là “Thông tin” nên sẽ cần phải “nghe bằng 2 tai”, chính vì vậy không nên lựa chọn 1 nhà thầu duy nhất. Mà lựa chọn việc trả phí thẩm định dựa trên kết quả thẩm định. Giá trị được coi là trúng thầu là giá trị cao hơn và gần với trị giá trung bình của tất cả các nhà thầu. Sau đó xét đến tiêu chí thời gian thẩm định rồi tới Chi phí thẩm định.

Như vậy đảm bảo được thông tin chính xác nhất, nhanh nhất với chi phí thấp nhất. Việc lựa chọn cũng hoàn toàn công bằng , do mọi thông tin đều được bảo mật và niêm phong theo nguyên tắc đấu thầu.

Đó là chút ngu ý của em, xin mọi người cho ý kiến./.

Tuổi thanh xuân chưa một lần khờ dại
Lúc về già chẳng thể cười khi nhớ tuổi thanh xuân
Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.316 seconds.
Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: P.108A & P.304 Tòa nhà Building, số 23 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tel: 04.66755933 - 04.35190259 - 04.85875295 Fax: 04.35190018
Website: www.tdg.com.vn; www.dinhgia.com.vn; www.appraisal.com.vn